Výroba

Výroba Dopravníkových pásů

Dopravníkové pásy spojujeme třemi způsoby, a to pomocí mechanický spon, lepením za studena, nebo svařováním.

1. Spojování mechanickými sponami

Spojování pomocí spon

2.Lepení za studena

Spojování pásu za studena

3. Svařování

Svařování dopravníkové pásu

a) Prstový spoj 

Nejprve separujeme jednotlivé vrstvy pásu pomocí separovacího zařízení. Poté vytvoříme takzvaný prstovací spoj pomocí speciálního lisovacího zařízení.
Spoj je vytvářen po jednotlivých vrstvách, tak aby vznikl následující tvar:

  Prstový spoj

Následuje příprava spoje na vulkanizaci v lisu- na spodní vulkanizační desku umístíme papír, vložíme oba konce spojovaného pásu a zajistíme svorkami. Spoj překryjeme vulkanizační fólií a další vrstvou papíru. Přiložíme horní část desek, upevníme a provedeme vulkanizaci.

Spojení PVC pásu - prstový spoj. from GUMEX on Vimeo.

 

b) Překládaný spoj

První z operací je separování jednotlivých vrstev pásu pomocí separovacího zařízení. 
Jednotlivé vrstvy je nutné odříznout a tím vytvořit stupňovitý spoj (u druhé strany pásu opačně). Další operace jsou shodné s předcházejícím typem spoje.

Spojení PVC pásu - překládaný spoj. from GUMEX on Vimeo.

 

Pás Vám , dle nákresu, předlohy, či po domluvě s Vámi, rádi osadíme unašeči, klínky, nebo korečky. Máte- li tento nákres/obrázek/fotku, prosím neváhejte a přiložte nám tento soubor, do nezávazné poptávky.

Předchozí Další