Jak zaměřit dopravníkový pás?

Vážený zákazníku,
abychom Vám usnadnili zaměření dopravníkového pásu, připravili jsme pro Vás stručný návod.

1. OBVOD PÁSU
V první řadě je nutné posunout napínací šrouby do střední polohy. Pás se pravděpodobně prověsí. Počítejte s prodloužením pásu cca o 1,5% obvodu.
Existují dva způsoby, kterými lze délku pásu změřit:

1.    Pomocí motouzu, který natáhněte přes oba válce. Naměřenou délku změřte pomocí pásma.
2.    Pomocí výpočtu: obvod= 2x rozestup válců + průměr válce A x (3,14/2) + průměr válce B x (3,14/2) 

          neboli: 2x rozestup válců + půl obvodu válce A + půl ovodu válce B

 

2. ŠÍŘE PÁSU
Šíři pásu zjistíte zaměřením současné skutečné šíře pásu. Počítejte však s tím, že pás se používáním zužuje. K výpočtu tedy přidejte 1-3 cm navíc.
Nebo použijte následující výpočet: doporučená šíře pásu= celková šíře válce x 0,96.

  

3. PEVNOST PÁSU, neboli orientační 
1.  Dle počtu vložek stávajícího pásu, dle průměru hnacího válce a dle transportovaného materiálu Vám specialista poradí, jakou sílu zvolit

2.  Zjištěním z dokumentace: doporučená pevnost by měla být uvedena na štítku od výrobce, případně na dodacím listu z předešlé dodávky.
3.   Doplňující informace: v případě nutnosti ověření pevnosti prosím sdělte prodejci následující informace: 

·         Rychlost pásu (m/s)

·         Hmotnost přepravovaného materiálu (t/hod)

·         Měrná hustota přepravovaného materiálu (kg/m3)

·         Stoupání dopravníku (°)

·         Povrch hnacího válce (hladká ocel, pogumovaný)

·         Výkon motoru (kW)

Výpočet pevnosti je zde velmi zjednodušen, pro přesný výpočet konkaktujte některého ze specialistů.